Mobil nr.: 23207586
Fælles arbejdsdage
PRÆSTEVANGENs fælles arbejdsdage
 
I 1995 indførte bestyrelsen to fælles arbejdsdage om året, hvor alle havelejerne kan bidrage efter lyst og evne.
 
Idéen var dels at få lavet foreningens fælles arbejde uden aflønning, og dels at styrke sammenholdet i foreningen. Det har i alle de mellemliggende år været en stor succes, hvor der altid er stort fremmøde. På fællesdagene lærer folk hinanden at kende på kryds og tværs, mens arbejdet bliver gjort. Megen unødig ufred undgås, når folk kender hinanden og respekterer hinandens forskelligheder.
 
Vi plejer at have to fælles arbejdsdage i årets løb: En lørdag i forsommeren og en lørdag i eftersommeren. Arbejdsdagene er hyggelige og sociale, og de plejer at vare fra kl 9 til kl 12, men de kan vare længere, hvis der er mere at lave. Alle kan være med, for man behøver ikke at være særlig stærk eller dygtig for at deltage – der er plads til alle.
 
Vi plejer at begynde dagen med kaffe, rundstykker og en lille én. Derefter fordeler formanden opgaverne i forhold til de fremmødtes evner og lyst. Vi arbejder hver især med de tildelte job, men holder dog et par pauser ind imellem, hvor snakken går, og planter byttes.
 
Der er ikke mødepligt, men det forventes, at alle yder noget til fællesskabet i årets løb, så vores fælles areal kan fremstå pænt og indbydende året rundt.
 
Noget af det, vi arbejder med er fællesarealerne, dvs fælleshuset med tilhørende hæk og grusareal, området ind mod den tidligere børnehave, hækken for enden af stien ind mod præstegården og havelågerne. Har vi god tid, er det også dagen, hvor vi hjælper hinanden, hvor der er behov.
 
Havedagene annonceres på generalforsamlingen, og når tiden nærmer sig ved opslag i udhængsskabene.