62611491 Mobil nr.: 23207586

Haveselskabet PRÆSTEVANGEN

Er beliggende i udkanten af Faaborg tæt på kirken, nærmere betegnet  på Kirkestien, som er en sidevej til Klostergade. Det er et mindre haveselskab bestående af 32 haver. Have 4 til og med have 28 er beliggende til venstre for vejen og have 29 til 35 til højre for Kirkestien.

Haveselskabet har forpagtet den tidligere præstegårdsjord ved Klostergade for et længere tidsrum med det formål at udleje jord til selskabets medlemmer i passende småhaver, som skal være indhegnet med yderhegn. Optagelse i selskabet kan søges af enhver i Faaborg boende mand og kvinde.

 

 

 

 

SENESTE NYT:

​Have 20: ​ er pr. 1.6.2018 blevet udlejet til Ella Rosenstand, Østergade 39A, 5600 Faaborg.

Have 22:​ er pr. 1.5.2018 blevet lejet ud til Bodil Lykke Nielsen, Odensevej 9, 5600 Faaborg.

​Have 19:​ er blevet lejet ud til Maria Johansen, Assensvej 119, 5600 Faaborg med endelig overtagelse 1.5.2018

​Velkommen til de nye lejere!

Fællesdage i 2018:​ Lørdag den 16.6. og lørdag den 29.9. Kl. 9-12

Seneste opdatering: 25.4.2018