62611491 Mobil nr.: 23207586

Haveselskabet PRÆSTEVANGEN

Er beliggende i udkanten af Faaborg tæt på kirken, nærmere betegnet  på Kirkestien, som er en sidevej til Klostergade. Det er et mindre haveselskab bestående af 32 haver. Have 4 til og med have 28 er beliggende til venstre for vejen og have 29 til 35 til højre for Kirkestien.

Haveselskabet har forpagtet den tidligere præstegårdsjord ved Klostergade for et længere tidsrum med det formål at udleje jord til selskabets medlemmer i passende småhaver, som skal være indhegnet med yderhegn. Optagelse i selskabet kan søges af enhver i Faaborg boende mand og kvinde.

 

 

 

 

SENESTE NYT:

Have 24​ bliver ledig pr. 1. maj. Hvis nogle i Præstevangen er interesserede i at overtage den, skal der gives besked til Jette tlf. 28259948 eller Lene tlf. 23207586 inden tirsdag den 2. maj.

Have 6 er blevet udlejet til Jette og Stig Lassen, Kildetoften 39, 5600 Faaborg. Tag godt imod dem!

Konstitueringen af den nye bestyrelse kan ses under fanen FORENINGEN 

​Under fanen HAVERNE ligger kort med henholdsvis størrelse/bebyggelse og navne på lejerne af de enkelte haver.

Referatet fra generalforsamlingen 2017 og formandens beretning​ ligger under fanen GENERALFORSAMLINGER                                              

Seneste opdatering: 18.4..2017