62611491 Mobil nr.: 23207586
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen den 20.2.2017 konstitueret sig:
 
Lene Sørensen (til 2018) Have 17, tlf.nr. 62 61 1491 og 23 20 75 86
Formand
Arrangere generalforsamling, lokale, beretning mv.
Arrangere fælles arbejdsdage
Webmaster
 
Poul Helge Pedersen (til 2019) Have 14, tlf. nr. 24 63 18 44
Kasserer
Indkassering af haveleje
 
Jette Lyngdal (til 2019) Have 8 tlf. nr. 28 25 99 48
Næstformand
Udlejning af haver
Opslag af ledige haver
Smørrebrød mv.
 
Helge Bjerg Jensen (til 2019) Have 11, tlf. nr. 62 61 32 16 og 20 9932 16
Sekretær
Opslag i informationskasserne.
 
Per Lau (til 2018) Have10, tlf. nr. 21 67 46 09
Vedligeholdelse af maskiner
Sørge for benzin, olie mv.
Åbne og lukke for vand + aflæse
Opsyn med den fælles beplantning
Bestilling af container og  hækklipper til arbejdsdagene
 
Bestyrelsessuppleanter:
Jørgen Rasmussen (til 2019)
Thyge Lyngdal (2018)
 
Revisorer:
Lene Thiesen (til 2018) 
Sabina Stolz-Andersen (til 2019)
 
Revisorsuppleanter:
​Mette Jensen (til 2019)
Lene Hansen (til 2018)