Mobil nr.: 23207586
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen den 24.2.2020 konstitueret sig:
 
Lene Sørensen (til 2022) Have 17, tlf.nr. 62 61 1491 og 23 20 75 86
Formand
Arrangere generalforsamling, lokale, beretning mv.
Arrangere fælles arbejdsdage
Webmaster
 
Poul Helge Pedersen (til 2021) Have 14, tlf. nr. 24 63 18 44
Kasserer
Indkassering af haveleje
 
Kristine Wichmann (2021) Have 18. tlf. nr. 29 23 33 56
Udlejning af haver
Opslag af ledige haver
Smørrebrød mv.
 
Henrik Bjerg Jensen (til 2021) Have 11, tlf. nr. 62 61 32 16 og 20 99 32 16
Næstformand
Sekretær
Opslag i informationskasserne.
 
Per Lau (til 2022) Have10, tlf. nr. 21 67 46 09
Vedligeholdelse af maskiner
Sørge for benzin, olie mv.
Åbne og lukke for vand + aflæse
Opsyn med den fælles beplantning
Bestilling af container og  hækklipper til arbejdsdagene
 
Bestyrelsessuppleanter:
Hans Peter Schmidt (Til 2021)
Anita Jørgensen (Til 2022)
 
Revisorer:
Sabina Stolz-Andersen (til 2021)
Gurli Rindebæk (Til 2022)
 
Revisorsuppleanter:
​Mette Jensen (til 2021)
Lene Hansen (til 2022)